Konverzační témata

Italská konverzace: Na výstavě - Alla fiera

11.11.2013 14:33
  A: Ecco la biglietteria. Salve vorremo due biglietti.  Tady, prodej lístků. Dobrý den, chtěli bychom dva lístky. Addetta alla biglietteria:  Ecco a voi, sono 10 euro, buon divertimento e grazie!  Tady pro vás, je to 10 euro, dobře se bavte a...

Italská konverzace: V zoo - Allo Zoo

26.08.2013 17:47
  DARIO: Ciao Michela. MICHELA: Ciao Dario. DARIO: Dove vai? MICHELA: Vado allo zoo con mio fratello. Vuoi venire anche tu? DARIO: D'accordo, vengo anch'io. (Più tardi allo zoo): MICHELA: Da dove iniziamo? DARIO: Iniziamo dai felini? MICHELA: Va bene. Lì c'è la gabbia dei leoni! DARIO: Ecco...

Italská konverzace: Rozhovor po telefonu - Al telefono

10.06.2013 19:50
  AL TELEFONO - PO TELEFONU Manuela : È stato bello a Milano, vero? : Bylo hezky v Miláně? pravda? Giorgia : Sì, una città bellissima. Adesso non vedo l'ora di visitare Venezia! : Ano, je to překrásné město. Už se těším, až navštívím Benátky! Veronica : È da tanto che non sento i miei...

Italská konverzace: Jaké je počasí - Che tempo fa?

09.06.2013 11:38
  Veronica : Buongiorno ragazze! Sono le 7.30 e stamattina è una splendida giornata! : Dobrý den děvčata! Je 7:30 a dnes ráno je nádherný den! Giorgia : Che bello! Possiamo uscire in giro per la città tutto il giorno! : Jaká krása! Můžeme jít ven do města na celý den! Manuela : Ieri non era...

Italská konverzace: V pokoji - Nella stanza

09.06.2013 10:33
  Veronica : Che bella stanza! : Jaký krásný pokoj! Manuela : Hai ragione! Ci sono anche la scrivania ed una sedia! : Máš pravdu! Je tu i stůl a židle! Giorgia : Io sistemo gli abiti nell'armadio. C'è molto spazio anche per i vostri abiti! : Uklidím oblečení do skříně. Je tu hodně místa i pro...

Italská konverzace: Basketbalový zápas

10.03.2013 18:55
  Sara: Ciao Fatima, dove vai? Ahoj Fatimo, kam jdeš? Fatima: Vado a casa a studiare. E tu? Jdu domů studovat. A ty? Sara: Io e Carlos andiamo a giocare a basket. Lui è Carlos, un mio amico argentino. Noi studieremo dopo la partita Já a Carlos jdeme hrát basket. On je Carlos, můj argentinský...

Italská konverzace: Jak se zeptat na cestu

25.02.2013 22:50
  Dov'è L'Hotel Italia? - Kde je hotel Itália A: Mi scusi, mi sa dire dov'è L'Hotel Italia? Promiňte, dokázala byste mi říct, kde je hotel Itálie? B: Si, è di fronte della banca Unicredit. Ano, je naproti banky Unicredit. A: Mi può spiegare come arrivarci? Mohla byste mi říct, jak se tam...

Italská konverzace: Kde pracuješ?

25.02.2013 22:48
  Dialogo informale: A: Caterina, che lavoro fai? Katko, jaké je tvé zaměstnání? B: Faccio l'infermiera. Jsem zdravotní sestřička A: E dove lavori? A kde pracuješ? B: Lavoro in ospedale. Pracuji v nemocnici. Dialogo formale: A: Signora Gina, che lavoro fa? Paní Gino, kde pracujete? B: Sono...

Italská konverzace: Lístky na autobus

25.02.2013 22:45
  A: Posso avere due biglietti dell'autobus? Můžu dostat dva lístky na autobus? B: Ecco a Lei. Tady jsou pro vás. A: Quanto costano? Kolik stojí? B: 1 euro l'uno. 1 euro za  jeden A: Per Via Venezia a quale fermata dobbiamo scendere? Na které zastávce musím vystoupit, abych se dostal na...

Italská konverzace: Kde bydlíš ?

25.02.2013 22:39
  Informale - Neformální: A: Dove abiti?  Kde bydlíš? B: Abito a Cagliari. Bydlím v Cagliari. A: Qual è il tuo indirizzo? Jaká je tvá adresa? B: Il mio indirizzo è Via Roma n.60. Moje adresa je ulice Roma, číslo 60. A: E qual è il tuo numero di telefono? A jaké je tvé telefonní...
1 | 2 >>