Italská konverzace: Jaké je počasí - Che tempo fa?

09.06.2013 11:38

 

Veronica

: Buongiorno ragazze! Sono le 7.30 e stamattina è una splendida giornata!

: Dobrý den děvčata! Je 7:30 a dnes ráno je nádherný den!
Giorgia

: Che bello! Possiamo uscire in giro per la città tutto il giorno!

: Jaká krása! Můžeme jít ven do města na celý den!
Manuela

: Ieri non era bello. La pioggia improvvisa ha rovinato i nostri piani.

: Včera nebylo hezky. Nečekaný déšť zničil naše plány.
Giorgia

: Pazienza, per fortuna oggi c'è il sole, caldo e luminoso, e neanche una nuvola!

: To nevadí, naštěstí dnes je slunce, teplo a jasno, a nejsou ani mraky!
Veronica

: Io propongo di andare a visitare il Duomo. È una cattedrale molto antica, famosa in tutto il mondo!

: Navrhuju jít navštívit  Dom. Je to moc stará katedrála, slavná na celém světě!
Manuela/Giorgia

: Ok, facciamo una buona colazione e alle 9.00 usciamo!

: ok, dame si dobrou snídani a v 9 výjdeme!