Italská konverzace: Rozhovor po telefonu - Al telefono

10.06.2013 19:50

 

AL TELEFONO - PO TELEFONU

Manuela

: È stato bello a Milano, vero?

: Bylo hezky v Miláně? pravda?
Giorgia

: Sì, una città bellissima. Adesso non vedo l'ora di visitare Venezia!

: Ano, je to překrásné město. Už se těším, až navštívím Benátky!
Veronica

: È da tanto che non sento i miei genitori, adesso chiamo a casa!

: Už je to dlouho, co jsem neslyšela moje rodiče, teď zavolám domů!

Veronica

: è occupato. Riprovo più tardi.

: Je obsazeno. Zkusím to později.
Veronica

: Pronto, mamma!

: Halo, mami!
Mamma di Veronica

: Ciao Veronica! Come stai?

: Ahoj Veroniko! Jak se máš?
Veronica

: Io benissimo! Mi sto divertendo molto, domani partiamo per Venezia. A casa state tutti bene?

: Já skvěle. Skvěle se bavám, zítra odjíždíme do Benátek. Doma se máte všichni dobře?
Mamma di Veronica

: Sì, tutti bene. Fatti sentire presto, mi raccomando!

: Ano, všichni v pohodě. Ozvi se brzy, buď tak laskavá!
Veronica

: Certo, a prestissimo!

: Jistě, uslyšíme co nejdříve!

 

 

COME PARLARE AL TELEFONO - JAK MLUVIT PO TELEFONU    

Pronto? (quando si risponde al telefono)

Halo? (když se příjme hovor)

Posso parlare con xxx, per favore? oppure Può/puoi passarmi xxx, per favore? (per chiedere di qualcuno)

Mohu mluvit s xxx, prosím? nebo Můžete mi/můžeš mi předat xxx, prosím? (když si chcete někoho nechat zavolat)

Un attimo (per chiedere all'altro di aspettare)

Moment (když chcete, aby druhý počkal)

Glielo/la passo subito oppure Te lo/la passo subito (se la persona richiesta c'è)

Předám ho/ji hned nebo Dám ti ho/ji hned (pokud je požadovaná osoba přítomná)

In questo momento non c'è/non può rispondere (se la persona non c'è o non può rispondere)

Momentálně tady není/nemůže odpovědět (když osoba není nebo nemůže odpovědět)

Gli/ Le vuoi/vuole lasciare un messaggio? (per offrire di lasciare un messaggio)

Chceš/ chcete jemu/ji nechat zprávu? (nabídka zanechání zprávy)

Sì, gli/le dica... oppure digli/dille che... (per lasciare un messaggio).

Ano, řekněte mu/ji ... (pro zanechání zprávy)