Cvičení

Cvičení č. 5 - Doplňte protiklady

16.09.2013 17:07
  Cvičení č. 5 - Doplňte protiklady  Vyberte z následujících výrazů: CATTIVO, MAGRO, VECCHIO, VELOCE, CHIUSO, VUOTO, NERO, TRISTE, BRUTTO, BASSO    buono        ___________________   bello        ...

Cvičení č. 4 - Doplňte správné slovo

16.09.2013 16:58
Cvičení č. 4 - Doplňte správné slovo Lucia è una ____________ che abita a Lerici, una piccola ____________ della  Liguria. Lei abita con la sua ____________: suo padre, sua ____________, sua  sorella Lisa e suo ____________ Marco. I suoi ____________ lavorano per una  grande azienda...

Cvičení č. 3 - Převedení na množné číslo

11.09.2013 14:41
Převeďte slovní spojení do množného čísla 1. La finestra aperta                         _______________________________________  2. Uno studente inglese                  ...

Cvičení č.2 - Doplnění členů neurčitých

10.09.2013 16:22
Doplněte ke slovům jeden z následujících neurčitých členů: UNO, UN, UN', UNA   ___arancia          ___ ragazza          ___ ombrello       ___ stagione  ___ ragazzo        ___ sport    ...

Cvičení č.1 - Doplnění členů

09.09.2013 18:03
Doplňte ke slovům správné členy. - Mettete gli articoli alle parole.   Vyberte z následujících členů: LO, L´,I,  LA, IL, LE, GLI    ___ amico            ___ persone          ___ scale          ...