Italská konverzace: Jak se zeptat na cestu

25.02.2013 22:50

 

Dov'è L'Hotel Italia? - Kde je hotel Itália

A:

Mi scusi, mi sa dire dov'è L'Hotel Italia?

Promiňte, dokázala byste mi říct, kde je hotel Itálie?
B:

Si, è di fronte della banca Unicredit.

Ano, je naproti banky Unicredit.
A:

Mi può spiegare come arrivarci?

Mohla byste mi říct, jak se tam dostanu?
B:

Certo, vada avanti per questa strada fino al semaforo, poi giri a sinistra in Via Verdi. Prosegua dritto e prenda la seconda a destra.

Jistě, jděte rovně touto cestou až k semaforu, pak zabočte doleva na ulici Verdi. Pak pokračujte rovně a zabočte na druhé ulici v pravo. 
A:

Grazie dell'informazione, buona giornata!

Děkuji za informaci, hezký den!
B:

Di niente, arrivederci!

Není zač, nashledanou!