Italská konverzace: Na výstavě - Alla fiera

11.11.2013 14:33

 

A:
Ecco la biglietteria. Salve vorremo due biglietti. 
Tady, prodej lístků. Dobrý den, chtěli bychom dva lístky.
Addetta alla biglietteria: 
Ecco a voi, sono 10 euro, buon divertimento e grazie! 
Tady pro vás, je to 10 euro, dobře se bavte a děkujeme.
B: 
Entriamo!
Vstupme!
….. 
A: 
Ci sarà molto da vedere. 
Bude tam hodně co vidět.
B: 
Si può comprare veramente tutto: dai mobili per la casa, alle macchine, animali, attrezzatura per qualsiasi tipo di lavoro, cibi tipici sardi e di ogni parte del mondo. 

Je možné koupit opravdu všechno: nábytek do domu, auta, zvířata, nářadí pro jakýkoliv typ práce, potraviny typické pro Sardinii a každou část světa.

A: 
Mi è venuta fame, che ne dici di mangiarci un panino in quei chioschi ? 

Mám hlad, co říkaš tomu sníst bagetu v některém z kiosků?

B: 
Ottima idea, andiamo! 
Výborný nápad, jdeme!
A: 
Salve, vorrei un panino con salsiccia e cipolla! 
Zdarvím, chtěl bych housku se salámem a cibulí!
B: 
Anche per me lo stesso, ma senza cipolla! 
Pro mě to samé, ale bez cibule!
Paninaro: 
5 minuti e sono pronti. 
Za 5 minut budou připravené.
A:
Va benissimo, quanto le dobbiamo?
Skvělé, kolik jsme dlužní?
Paninaro: 
Fanno 6 euro, gradite da bere? 
Bude to 6 euro, dáte si i něco na pití?
B: 
Si una coca cola grande e due bicchieri! 
Ano, velkou coca colu a dvě skleničky.
Paninaro: 
Ecco a voi i vostri panini e la vostra coca cola, i bicchieri li trovate qui a destra. Grazie e arrivederci. 
Tady, pro vás, vaše bagety a coca cola, skleničky najdete zde na pravo. Děkujeme a nashledanou.
B: 
Questo panino è ottimo! 
Ta bageta je vynikající!
A: 
Sì, forse un po' pesante però!

Ano, ale trochu těžší!

 

VÍCE NA NAŠEM NOVÉM WEBU - https://italstinaonline.cz/