Italská konverzace: Kde bydlíš ?

25.02.2013 22:39

 

Informale - Neformální:

A:

Dove abiti? 

Kde bydlíš?
B:

Abito a Cagliari.

Bydlím v Cagliari.
A:

Qual è il tuo indirizzo?

Jaká je tvá adresa?
B:

Il mio indirizzo è Via Roma n.60.

Moje adresa je ulice Roma, číslo 60.
A:

E qual è il tuo numero di telefono?

A jaké je tvé telefonní číslo?
B:

Il mio numero è 070 123456.

Moje číslo je 070 123456.


Formale - formální:
A:

Scusi, lei abita in città?

Promiňte, bydlíte ve městě?
B:

No, abito fuori città.

Ne, bydlím mimo město.
A:

Mi può dare il suo indirizzo?

Mohla byste mi dát vaší adresu?
B:

Certamente. Il mio indirizzo è Via Giulio Cesare n.11.

Jistě. Moje adresa je ulice Giulio Cesare č.11.