Slovní obraty

Pozor - attenzione

17.11.2014 11:22
Pozor! - Attenzione! Pozor na hlavu. - Attento alla testa Dávej pozor! - Abbi cura! Dávej na sebe pozor! - Abbi cura di te! Dej pozor, ať to neztratíš! - Stai attento a non pérderlo! Mějte se na pozoru (před) ! - State in guardia..! Pozor, čerstvě natřeno! - Vernice fresca! Dáš mi pozor na tu...

Jet - andare, préndere, guidare

15.12.2013 09:42
A jedem! - Andiamo! Pojedeme taxikem. - Prendiamo il tassi. Proč nejedete metrem? - Perché non prende la metro? Pojedu stopem/autobusem. - Faró l´autostop/ Prendo l´autobus. Jede tenhle autobus do..? - É l´autobus per...? Kdy jede nejbližší vlak do Benátek? - Quando parte il próssimo treno per...

Pohnout - muóvere, spostare

15.12.2013 09:38
Můžeš pohnout rukou? - Puoi muóvere la mano? Nemůžu s tou pákou pohnout. - Non riesco a muóvere la leva. S tou skříni ani nepohnu. - Non riesco a spostare quell´armadio. Pohni (pospěš si)! - Muóviti! Sbrígati! Když si pohneš, mohl bys ho chytit. - Se ti sbrigassi, potresti prénderlo. Pohni...

Podat - Passare

09.11.2013 18:25
Podal byste mi sůl? - Mi passerebbe il sale? Podej mi ruku. - Dammi la mano. (pomůžu ti) Podali jsme si ruce. - Ci siamo stretti la mano. Podal jsem stížnost/daňové přiznání. - Ho presentato un reclamo/la dichiarzione dei rédditi. Podala výpověď. - Ha dato le dimissioni. Podal si žádost o .. - Ha...

Podle - Secondo, A

09.11.2013 18:16
Podle mne... - Secondo me... Podle všeho... - A quanto sembra.... Podle posledních zpráv..- Secondo le últime notizie.. Podle neověřených zpráv.. - Da quel che si dice.. Všechno jede podle plánu. - Tutto va secondo i piani. Podle mých výpočtů... - Secondo i miei cálcoli... Soudě podle jeho věku......

Oznámit - annunciare, avvisare, dire

23.09.2013 23:16
Oznámil mi, že..- Mi ha annunciato che.. Oznámím mu to. - Glielo diró/annunceró. Nebylo to oficiálně oznámené. - Non é stato ufficialmente annuciato. Oznamte to na policii. - Lo denunci alla polizia. Oznamuje se, že.. - Si annuncia che.. Oznámili nám to písemně. - Ce l´hanno annunciato per...

Předtím - prima

23.09.2013 23:11
Nikdy předtím ho neviděla. - Non l´ha visto mai prima. Ještě víc, než kdykoliv předtím. - piú che mai prima Ale ještě předtím.. - Ma ancora prima.. Nikdy předtím jsem o tom neslyšel. - Non ne ho mai sentito parlare prima. Předtím, než příjde... -  Prima che venga ...

Tvořit - formare, costituire

23.09.2013 23:08
Být tvořen - essere costituito Tělo je tvořeno třemi částmi. - Il corpo é costituito da tre parti. Vývoz tvoří deset procent produkce. - L´esportazione rappresenta/costituisce il dieci percento della produzione. Venku se tvořila dlouhá fronta. - Fuori si formava un lunga coda. Tvoří se kolony. - Si...

Kdysi - tanto tempo fa, una volta

23.09.2013 23:05
Kdysi mi o tom vyprávěl . - Una volta me ne ha raccontato. To bývalo kdysi . - C´era una volta. Kdysi jsem..- C´era un tempo quando io.. Kdysi byl slavný. - Una volta era famoso. Istanbul, kdysi Cařihrad. - Istanbul, prima Costantinópoli.

Vzít - Prendere, portare

03.08.2013 12:51
vzít si týden dovolenou → prendere una settimana di ferie Od pondělí si chci vzít týden dovolenou. - Da lunedi voglio prendere una settimana di ferie vzít si koho za manžela → maritarsi a/con q , sposare q , sposarsi con q Vzal si za manželku svou kamarádku. - Ha sposato la sua...
1 | 2 >>