Italská slovesa: Přítomný čas - Il presente

19.08.2012 18:20

Přítomný čas patří k nejpoužívanějším časů ve všech jazycích. Jinak tomu není ani u italštiny. Tvar slovesa v přítomném čase se odvíjí od toho, zda je pravidelné nebo nepravidelné, viz. přehled pravidelných a nepravidelných sloves.

Př.  Jsem doma.- Sono a casa.

      Mám hlad.- Ho fame.

      Miluji tě. - Ti amo

      Představuji ti Lucii.- Ti presento Lucia.

Il presente má v italštině zhruba stejný význám jako přítomný čas prostý v angličtině. Tzn. slouží k popisu opakovaných a typických činností, stavů a nálad.

Kdybychom chtěli vyjádřit právě probíhající činnost, kterou v angličtině obvykle vyjádříme pomocí přítomného času průběhového, v italštině použijeme sloveso STARE + gerundium, na které se podíváme v budoucích lekcích.