Slovesa

Slovesa v italštině členíme na pravidelná a nepravidelná. Pravidelná slovesa se skloňují dle tří tříd. Při tvorbě sloves, odtrhneme od infinitivu koncovku ARE, ERE nebo IRE a přidáme koncovku dle slovesné třídy a potřebného zájmena.

 

  I.třída - ARE II.třída - ERE II.třída - IRE  
  parlare prendere aprire finire
io parl - O prend - O apr - O fin - ISCO
tu parl - I prend - I apr - I fin - ISCI
lui parl - A prend - E apr - E fin - ISCE
noi parl - IAMO prend - IAMO apr - IAMO fin - IAMO
voi parl - ATE prend - ETE apr - ITE fin - ITE
loro parl - ANO prend - ONO apr - ONO fin - ISCONO

 

Slovesa I. třídy: lavorare - pracovat, guardare - dívat se, studiare - studovat, mangiare - jíst, abitare - bydlet, cominciare - začít, cercare - hledat, trovare - najít,  provare - zkoušet, cantare - zpívat, balare - tancovat, 

Slovesa II. třídy: vivere - žít, prendere - vzít, vendere - prodávat, spendere - utrácet, 

Slovesa III. třídy: partire - odjet, pulire - čistit, capire - rozumět, preferire - preferovat, offrire - nabídnout, dormire - spát, sentire - slyšet

 

VÍCE O SLOVESECH SE DOZVÍTE NA NAŠEM NOVÉM WEBU - https://italstinaonline.cz/slovesa-v-italsine