Cvičení č. 3 - Převedení na množné číslo

11.09.2013 14:41

Převeďte slovní spojení do množného čísla

1. La finestra aperta                         _______________________________________ 
2. Uno studente inglese                    _______________________________________ 
3. Il libro nuovo                                 _______________________________________ 
4. Il tavolo grande                             _______________________________________ 
5. Il giornale interessante                  _______________________________________ 
6. Un’amica giovane                         _______________________________________ 
7. L’amico simpatico                        _______________________________________ 
8. Lo yogurt buono                           _______________________________________ 
9. La penna rossa                            _______________________________________ 
10.Una bambina carina                     _______________________________________