Italská slovesa: Stručný přehled slovesných časů

19.08.2012 17:43

 

Přítomný čas

Presente indicativo

Sono, sei, e, siamo, siete, sono, ho, hai, ha, abbiamo, …

 

Minulý čas

Passato prossimo

Ho avuto

Sono stato

Již skončený děj,  který se odehrál nedávno, je v dokonavém vidu

Př: Prodali své staré auto. – Hanno venduto la loro macchina vecchia.

 

Imperfektum

Imperfetto

Avevo, avevi, aveva

Ero, eri , era

Vyjadřuje stav věcí, děj který se v minulosti opakoval, trval, nebo probíhal současně s jiným dějěm

Př: Každé léto jsem jezdíval k babičce. –Ogni l´estate andavo da nonna.

 

Předminulý čas

Trapassato prossimo

Avevo parlato

Ero partito

Vyjadřuje děj, který se stal před jiným minulým dějem

Př: Stalo se, co říkal. – E succeso quello, che aveva detto.

 

Minulý čas –psaná forma

Passato remoto

Ebbi, avesti, ebbe, avemmo,aveste,ebbero,fui fosti, fu, fummo, foste, furono

Jednoduchý minulý čas, užívaný převážně v psané formě

Př: Bylo to v letech... – Fu in quegli anni…

 

Budoucí čas

Futuro semplice

Avro, avrai, avra, saro, sarai, sara

 

Př: Zítra budu mít čas.- Domani avro tempo.

 

Podmiňovací způsob přítomný

Condizionale presnte

Avrei, avresti,avrebbe, sarei, saresti, sarebbe

Podmiňovací způsob v přítomnosti bez kdyby

Př: Musel bych tam jezdit každý den. – Ci dovrei andare ogni giorno

 

Podmiňovací způsob minulý

Condizionale passato

Avrei avuto,avresti avuto, avrebbe avuto, sarei stato, saresti stato..

Podmiňovací způsob v minulosti bez kdyby

Př: Kdo by to byl udělal. – Chi l´avrebbe fatto.

 

Konjunktiv přítomný

Congiuntivo presente

Abbia, sia, parli,venda

Vyjádření subjektivního pojetí v přítomnosti

Př: Zdá se, že je vše v pořádku. –Pare sia tutto a posto.

 

Konjunktiv minulý

Congiuntivo passato

Abbia avuto, sia andato

Vyjádření subjektivního pojetí v minulosti

Př: Mám strach, že to řekl. – Ho paura che lui lo abbia detto.

 

Konjunktiv imperfekta

Imperfetto del congiuntivo

Avessi, fossi, parlassi

V podmínkových souvětích  (kdyby)+souslednost časová

Př: Kdybys tam šla včera, už bys tam byla. – Se ci andassi ieri, saresti gia li.

 

Konjunktiv předminulý

Trapassato del congiuntivo

Avessi avuto , avessi parlato, fossi andato,

V podmínkových souvětích (kdyby)+souslednost časová

Př: Kdyby bývalo sněžilo, byl bys jel na hory. – Se avesse nevicato, saresti andato in montagna