Italská slovíčka - Setkání

25.02.2013 23:01

Italská slovíčka - Setkání

Američan - Americano

Angličan - Inglese (ingléze)

Francouz - Francese (frančéze)

Němec - Tedesco (tedesko)

Španěl - Spagnolo ( spaňolo)

Rus - Russo (ruso)

Číňan - Cinese (činéze)

Japonec - Giapponese (džaponéze)

Jsem trochu unavená/ý - Sono un po stanca/o (sono un po stanka)

Cizinec - straniero

Cizinka - straniera

Univerzita - Università

Také - anche (anke)

Ale - ma

A - e

Kurz - il corso

Žít - infinitiv - vivere, io vivo

Představit - infinitiv - presentare (prezentáre)

Zorganizovat - infinitiv - organizzare

Přinést - portare

Studovat - studiare

Seguire - následovat po čem v jistém pořadí
následovat koho/co jít za
sledovat koho/co jít za ap.