Mít - avere

12.09.2012 22:44

Máš to?- Ce l´hai?

Nemáme dost peněz. - Non abbiamo abbastanza soldi.

Nemáš hlad? - Hai fame?

Za koho mě máš? - Per chi mi prendi?

Máš pravdu. - Hai ragione.

Nemám to u sebe. - Non l´ho portato con me.

Máme problémi s.. - Abbiamo problemi con..

Měl jsi štěstí. - Sei stato fortunato.

Mám toho plné zuby. - Ne sono stufo.

Nemám co dělat. - Non ho niente da fare.

Mám teď práci. - Sono occupato. / Ho molto da fare.

Máš zítra volno? - Sei libero domani?

Máš na to! -  Ce la fai!

Už to mám z krku.- Me ne sono sbarazzato.

Měl na sobě.. - Portava...

Už to mám! -  Ci sono!

Neměl byste zájem o ... - Non sarebbe interessato di..

Není to teď k mání. -  Adesso non ě disponibile.

Nic proti tomu nemám. - Non ho nulla in contrario.

Odkud to máš? - Dove l´hai trovato/presso?

Mějte na paměti.. -  Tenete presente..

Má dovolenou. - É in vacanza.