Italská konverzace: Kdo, co, kde ?

12.09.2012 21:31

 

1.

- Chi é questo signore? ( Kdo je tento pán?)

- É il Signor Martini. (To je pan Martini)

- É italiano? (On je ital?)

- Sí. (Ano)

- Lui lavora qui? (On pracuje tady?)

- No, a Milano. ( Ne, v Miláně)

 

2.

- Chi é questa signora? É una straniéra? (Kdo je tato paní? Je cizinka?)

- É la signora Verdi. É italiana. ( To je paní Verdi. Je italka.)

- Dove lavora? (Kde pracuje?)

- A Praga. ( V Praze)

- Lei parla ceco? (Mluví česky?)

- Si, molto bene. (Ano, moc dobře)

 

3. 

- Questo ragazzo é straniero? (Tento chlapec je cizinec?)

- Sí, é espagnolo. É l´amico di Michele. (Ano, te španěl. Je to Michalův kamarád)

- É un giovane simpatico. Che lingua straniera parla?  (Je to sympatický mladík. Jakým cizím jazykem mluví?)

- Parla un po l´inglese. (Mluví trochu anglicky)

 

4.

- La signorina Maria é una bella ragazza. É spagnola? (Slečna Marie je hezká dívka. Je španělka?)

- Sí, é l´amica di Gulia. (Ano, je to kamarádka Julie)

- Tu parli spagnolo con lei? (Ty s ní mluvíš španělsky)

- No, parliamo italiano. (Ne, mluvíme italsky)

 

5.

- Che cosa é? (Co to je?)

- Un nuovo libro italiano. (Nová italská knížka)

- É un romanzo? (To je nějaký román?)

- Sí, é un giallo. ( Ano, je to nějaká detektivka)

 

6.

- Questa rivista non é italiana? (Ten časopis není italský?)

- No, é inglese. (Ne, je italský)

- Di chi é? (Čí je?)

- Di Giovanna. (Je Jany)

 

7.

- Dov´é Margherita? (Kde je Margaret?)

- A Napoli. (V Neapoli)

- Quando torna? (Kdy se vrátí?)

- Oggi o domani. (Dnes nebo zítra)

 

8.

- Carlo e Marcello non lavorano? (Karel a Marcel nepracují?)

- Sí, lavorano in un albergho. (Ano, pracují v jednom hotelu.)

- E voi? Dove lavorate? (A vy? Kde pracujete?)

- Noi adesso lavoriamo da Giorgio. (My teď pracujeme u Jirky.)