Dělat - Fare

03.08.2013 10:48

fare l'abitudine di qc  zvyknout si na co

Non c´ho fatto ancora l´abitudine. - Ještě jsem si na to nezvykl.

fare amicizia con q  spřátelit se s kým

Spřátelil jsem se s jeho sestrou. - Ho fato amizizia con sua sorella.

fare gli auguri di Natale  popřát všechno nejlepší k Vánocům

Popřáli jim všechno nejlepší k Vánocům. - Gli hanno fato gli auguri di Natale.

fare il bagno  vykoupat se

Koupali jsme se včera. - Ieri abbiamo fato il bagno.

fare un brindisi a qc / q  připít si na co/koho

Připijeme si na zdraví.  Facciamo un brindisi alla salute

fare una camminata  jít na procházku

Jdeme na procházku? - Andiamo fare una camminata?

fare i capricci  zlobit i o stroji ap.

Petře, nezlob ! - Pietro, non fare i capricci !

fare la cena  (u)dělat večeři, (na)večeřet (se)

Udělala jsem večeři. - Ho fatto la cena.

fare colazione  snídat, nasnídat se

Nasnídali jsme se a šli jsme ven. - Abbiamo fato la colazione e siamo usciti.

fare il check-in  zaregistrovat se, odbavit (zavazadla)/cestující před odletem ap.

Můžu se odbavit? - Posso fare il check-in?

fare una cavalcata  jít se projet na koni, jít si zajezdit na koni

Chtěl bych se projet na koni. - Vorrei fare una cavalcata.

fare carriera  (u)dělat kariéru

Chtěl bych udělat kariéru v bance. - Vorrei fare carriera in banca.

fare le camere  uklízet pokoje

Zítra uklidím pokoj. - Domani faccio la camera.

fare il bucato  vyprat, prát (prádlo)

Zítra musím vyprat. - Domani devo fare il bucato.

fare attenzione  dávat pozor, být pozorný

Buď opatrný, je to nebezpečné. -  Fai attenzione, e periculoso.

fare astinenza  abstinovat

Abstinuju už dva měsíce. - Faccio astinenza gia da due mesi.

altro è dire, altro è fare  něco jiného je mluvit a něco jiného je dělat

fare vita allegra  vést lehkovážný život

Vedl lehkovážný život.  - Ha fato una vita allegra.