Italská slovesa: Předminulý čas - trapassato prossimo

30.08.2012 18:46

Předminulý čas je v italštině tvořen z imperfekta slovesa AVERE nebo ESSERE a příčestí minulého. Často je doprovázen příslovci jako - nikdy, dřív, předtím, vždy, ještě a dalšími. Vyjadřuje minulý děj, vyjádřený před jiným minulým dějem.

 

avevo parlato avevamo parlato
avevi parlato avevate parlato
aveva parlato avevanno parlato

 

ero partito/a eravamo partiti/e
eri partito/a eravate partiti/e
era partito/a erano partiti/e

 

Př:

Jak jsem vám slíbil, koupil jsem vám tu knihu. - Come le avevo promesso, le ho comprato quel libro.

Byl jsem unaven, protože jsem hodně chodil.- Ero stanco, perche avevo caminato molto.

Co jste udělali potom, co jsem odjela? - Cosa avete fatto dopo che io ero partita?