Pohnout - muóvere, spostare

15.12.2013 09:38

Můžeš pohnout rukou? - Puoi muóvere la mano?

Nemůžu s tou pákou pohnout. - Non riesco a muóvere la leva.

S tou skříni ani nepohnu. - Non riesco a spostare quell´armadio.

Pohni (pospěš si)! - Muóviti! Sbrígati!

Když si pohneš, mohl bys ho chytit. - Se ti sbrigassi, potresti prénderlo.

Pohni zadkem/kostrou. - Alza il culo. Muóviti. Sbrígati.