Podle - Secondo, A

09.11.2013 18:16

Podle mne... - Secondo me...

Podle všeho... - A quanto sembra....

Podle posledních zpráv..- Secondo le últime notizie..

Podle neověřených zpráv.. - Da quel che si dice..

Všechno jede podle plánu. - Tutto va secondo i piani.

Podle mých výpočtů... - Secondo i miei cálcoli...

Soudě podle jeho věku... - Agiudicare dalla sua éta..

Podle mých hodinek je šest. - Secondo il mio orologio sono le sei.

To není zrovna podle mého gusta. - Non é proprio di mio gusto.

To je holka podle mého gusta. - É la ragazza che mi piace.

Byl pojmenován podle.. - Gli é stato dato il nome di..

Film byl podle skutečné události. - Il film e basato su un fatto realmenta accaduto.

Dosolte podle chuti. - Aggiungete il sale secondo i vostri gusti.

Obléká se podle poslední mody. - Si veste all´ ultima moda.

Měl by ses podle toho zařídit. - Dovresti agire di conseguenza.

Podle toho, jak se věci mají... - Rispetto a come stanno le cose...

Podle abecedy.. - In ordine alfabético...