Oznámit - annunciare, avvisare, dire

23.09.2013 23:16

Oznámil mi, že..- Mi ha annunciato che..

Oznámím mu to. - Glielo diró/annunceró.

Nebylo to oficiálně oznámené. - Non é stato ufficialmente annuciato.

Oznamte to na policii. - Lo denunci alla polizia.

Oznamuje se, že.. - Si annuncia che..

Oznámili nám to písemně. - Ce l´hanno annunciato per iscritto.