Italská slovesa: Jednoduchý minulý čas - pasato remoto

19.09.2013 16:36

Passato remoto vyjadřuje ukončený děj, který se stal v minulosti a nemá žádný vztah k přítomnosti. Používá se hlavně v psaném jazyce. Najdete jej v každé knize, která něco vypráví. 

Příklad:

Bylo to v letech, kdy Manzoni napsal "Snoubence. - Fu in quegli anni che il Manzoni scrisse "I Promessi Sposi."

V roce 1916 byl realizován přenos s krátkýma vlnama. - Nel 1916 realizzó la trassmisione con onde corte.

 

Koncovky passata remota I. tř

parl - ai parl - ammo
parl - asti parl - aste
parl -ó parl - arono

 

Koncovky passata remota II. tř

vend - ei vend - emmo
vend - esti vend - este
vend - é vend - erono

 

Koncovky passata remota III. tř.

part - ii part - immo
part - isti part - iste
part - í part - irono

 

Nepravidelná slovesa

AVERE

ebbi avemmo
avesti aveste
ebbe ebbero

ESSERE

fui fummo
fosti foste
fu furono

FARE

feci facemmo
facesti faceste
fece fecero

LEGGERE

lessi leggemmo
leggesti leggeste
lesse lessero