Italská slovesa: Konjunktiv trapassata - Trapassato del congiuntivo

01.01.2014 18:43

Konjunktiv trapassata se používá pro vyjádření časové souslednosti při tvoření podmínkových souvětí. Tvoří ho konjunktiv imperfekta + příčestí minulé. Používá se v podmínkovém souvětí 3. typu - podmínka se vztahuje jednoznačně k minulosti a už není možné ji uskutečnit. 

Tvoření konjunktiva trapassata

Parlare

avessi parlato     avessimo parlato
avessi parlato aveste parlato    
avesse parlato avessero parlato

Andare

fossi andato fossimo andati
fossi andato foste andati
fosse andato fossero andati

 

Př:

Kdyby bývalo sněžilo, byl bys jel na hory. - Se avesse nevicato, saresti andato in montagna.

Kdybych bývala mluvila dobře italsky, bývala bych mohla pracovatv bance. - Se avessi parlato bene l´italiano, avrei potuto lavorare in una banca.