Italská slovesa: Imperfektum - Imperfetto

30.08.2012 18:16

Imperfektum nebo-li jednoduchý minulý čas. V češtině mu odpovídají slovesa ve tvaru nedokonavém.

Vyjadřuje:

  • stav věcí, kvalitu nebo okolnosti v minulosti
  • děj, který se v minulosti opakoval
  • děj, který v minulosti trval ( jeho trvání není vymezeno)
  • děj, který probíhal současně s jiným dějem minulým
  • nerealizovaný úmysl

Tvoří se připojením následujích koncovek k slovesnému základu

vo vamo
vi vate
va vano

 

AVERE -mít

avevo, avevi, aveva, avevamo, avevate, avevano

ESSERE - být

ero, eri, era, eravamo, eravate, erano

 

Př:

Jako malý kluk jsem hrával na flétnu.- Da bambino suonavo il flauto.

Dobře si na něj vzpomínám, byl mladý a silnější.- Me lo ricordo bene, era giovane e un po robusto.