Důsledkové věty

03.09.2013 16:34

La conseguenza - důsledkové věty

 

Důsledek bývá vyjádřen následujícími výrazy:

  • in modo che,
  • cosicché,
  • così... da,
  • ecc.
 

Abbiamo ripassato così tanto da saperlo a memoria.

Znovu jsme si to zopakovali tak, abychom to věděli zpaměti.

Devi chiamarlo, in modo da chiarire la situazione.

Musíš mu zavolat, aby ti vyjasnil situaci.

Abbiamo preparato tutto così bene da evitare il minimo errore.

Připravili jsme všechno tak dobře, abychom se vyhli i minimální chybě.

Ti ho lasciato libera stasera, cosicchè tu possa organizzarti.

Tenhle večer jsem ti nechal volný, abys ses mohl zoragnizovat podle sebe.