Italská slovesa: Congiuntivo presente - konjunktiv přítomný

17.09.2013 15:40

Konjunktiv v italštině je čas, který v čestině nemá obdoby. Obvykle se překládá buď oznamovacím nebo podmiňovacím způsobem. Konjunktiv má čtyři časy:

  • presente (přítomný)
  • passato (minulý)
  • imperfetto (souminulý)
  • trapassato (předminulý)

Konjunktiv tvoříme z první osoby jednotného čísla, odtržením koncovky o a přidáním koncovky konjunktivu. Stejně tak ho tvoříme u dalších osob. Platí to i u nepravidelných sloves.

Koncovky konjunktivu v I. třídě

PARLARE

parl - i     parl - iamo
parl - i parl - iate
parl - i parl - ino

Koncovky konjunktivu v II. a III. třídě

VENDERE

vend - a vend - iamo
vend - a vend - iate
vend - a vend - ano

PARTIRE

part - a part - iamo
part - a part - iate
part - a part - ano

AVERE

abbia abbiamo
abbia abbiate
abbia abbiano

ESSERE

sia saimo
sia siate
sia siano

Tvoření konjunktivu u nepravidelných sloves:

bere bevo beva beviamo
cogliere colgo colga colgiamo
condurre conduco conduca conduciamo
dire dico dica diciamo
fare faccio faccia facciamo
piacere piacco piaccia piacciano
porre pongo ponga poniamo
potere posso possa possiamo
rimanere rimango rimanga rimaniamo
salire salgo salga saliamo
tenere tengo tenga teniamo
venire vengo venga veniamo

 

Vyjímky :

dare-do-dia-diamo

sapere-so-sappia-sappiamo

stare-sto-stia-stiamo

 

Používání konjunktivu:

A) Po slovesech a výrazech vyjadřujících vůli, přání úmysl

volere, desiderare, preferire, aspettare, attendere, pregare, chiedere, domandare, ordinare, permettere, lasciare, consentire, augurare, impedire, evitare, proporre, insistere, non veder l'ora, aver bisogno, importa, bisogna, occore, basta, conviene, e tempo

Př: Chci, abys přišel. - Voglio che tu venga

B) Po slovesech a výrazech vyjadřujících obavy, radost a lítost

temere, aver paura, essere contento, felice, lieto, triste, mi fa piacere, mi spiace, mi dispiace, mi sorprende, e peccato, e una vergogna, che fortuna

Př: Mám strach, že to udělá. - Ho paura che lui lo faccia.

C) Po slovesech a výrazech vyjadřujících nejistotu, možnost a mínění

dubitare, sembrare, parere, ammettere, immaginare, credere, pensare, sperare, ritenere, supporre, puo essere, puo darsi, succede, si dice, aver l'impressione, essere convinto

Př: Nepochybuji, že to víš. - Non dubito che tu lo sappia.

D) Po spojkách a výrazech uvádějících různé druhy vedlejších vět

se - jestli, kdyby

come se - jako by

perche - aby

affinche - aby

si, cosi che - tak, aby

in modo che - tak, aby

benche - ačkoliv

sebbene - ačkoliv

senza che - aniž

prima che - dříve než

non perche - ne, že by

purche  - jen když

a meno che - ledaže by

a patto che . za podmínky, že

a condizione che - za podmínky, že

quando - když, kdyby

anche se - i kdyby

nel caso che - v případě, že

nonostante - přesto, že

malgrado - přesto, že

E) V hlavních větách

konjunktiv většinou nahrazuje imperativ pro zdvořilostí formu nebo jde o nepřímý rozkaz dávaný ve třetí osobě.

Př: Venga - Přijďte

     Aspetti - Počkejte

     Non me lo dica - Neříkejte mi to