Certifikáty CILS

19.09.2012 12:41

Mezinárodní certifikáty CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) jsou oficiálním osvědčením, jež určuje úroveň jazykových znalostí italštiny jako cizího jazyka. Certifikát je udělován Univerzitou pro cizince v Sienně a je uznáván italským státem na základě smlouvy s italským ministerstvem zahraničí. Pro CILS nejsou žádné vstupní požadavky ani nejsou vyžadovány žádné předchozí doklady o vzdělání, stejně jako pro ně není stanoven žádný věkový limit. Není zapotřebí složit nižší stupn CILS zkoušek pro připuštění CILS vyšší úrovně.

Pro získání certifikátu CILS je nutné úspěšně absolvovat příslušné zkoušky. Ty zahrnují poslechový test, test ze čtení, analyzování struktury komunikace, test psaní a mluvení. Všechny tyto části jsou tvořeny a hodnoceny v certifikačním centru Univerzity pro cizince v Sieně podle směrnic Evropské unie. Certifikát je udělen, jestliže student dosáhne alespoň minimálního počtu bodů v každé části. Pokud uchazeč nedosáhl potřebného počtu bodů ve všech částech zkoušky, opakuje pouze ty části, kde scóre bylo nedostatečné. Jakmile byla některá část úspěšně složena, výsledek je platný po dobu jednoho roku. Poté musí každý kandidát znovu absolvovat celou zkoušku, aby získal certifikát i na další rok.

Stupně CILS:

CILS A1 - začátečník

CILS A2 - začátečník

CILS B1 - mírně pokročilá

CILS B2 - středně pokročilá 

CILS C1 - pokročilá

CILS C2 - odborná znalost

 

Kde můžete získat certifikát:

  • Státní jazyková škola Brno
  • Universitá per Stranieri di Siena