Italská slovesa: Budoucí čas složený - Futuro composto

30.06.2013 21:30

Použití jednoduchého budoucího času v italštině:

při dotazu na povrzení: sarai d’accordo con me - budeš se mnou souhlasit

při předpovědi: avrai bisogno di - budeš potřebovat, non sarà così facile - nebude to tak jednoduché

hypotéza: se avrò i soldi, farò un viaggio - pokud budu mít peníze, pojedu na výlet

rezerva: sarà anche bravo, ma… - bude možná i hodný, ale....

pochybnost: avrà una cinquantina d’anni - bude mít tak 50 let

 

Použití složeného budoucího času v italštině:

Složený čas budoucí se v italštině používá ve budoucích frázích po časových výrazech dopo che, quando, appena, finché non. 

Příklady využtí budoucího času složeného v italštině: 

Appena avrò finito di studiare, andrò in vacanza. - Jakmile skončím se studiem, pojedu na prázdniny.

Dopo che avrò visto il film, uscirò. - Poté, co uvidím ten film, půjdu ven.

Quando saranno partiti, puliremo casa. - Až odjedou, uklidíme dům.

con avere                

con essere

avró lavorato saro arrivato/a
avrai lavorato sarai arrivato/a
avra lavorato sara arrivato/a
avremo lavorato saremo arrivato/a
avete lavorato sarete arrivato/a
avranno lavorato sarano arrivato/a