Zájmena

Osobní zájmena - mající funkci podmětu

Io My Noi
Ty Tu Vy Voi
On Lui Oni Loro
Ona Lei    

 

Osobní zájmena přízvučná - mající funkci předmětu

Io  me Noi noi
Tu te Voi voi
Lui lui Loro loro
Lei lei    

Př: Cercate lei? - Hledáte ji?  

     Ho qualcosa per te. - Něco pro tebe mám.

 

Osobní zájmena nepřízvučná - přízvuk je až na následujícím slově

Přímá - odpověď na otázku Koho? Co?

Io mi Noi ci
Tu ti Voi vi
Lui la Loro (muži) li
Lei lo Loro (ženy) le

Př: Cerchi la nonna? Si la cerco. - Hledáš babičku? Ano, hledám ji.

 

Nepřímá - odpověď na otázku Komu?

Io mi Noi ci
Tu ti Voi vi
Lui gli Loro gli
Lei le    

Př: Scrivi a Pietro? - Si, gli scrivo.

VÍCE O ZÁJMENECH NA NAŠEM NOVÉM WEBU - https://italstinaonline.cz/zajmena-v-italstine