Přídavná jména

Přídavná jména v italštině

01.08.2013 16:48
Přídavná jména v italštině stejně jako členy a podstatná jména mohou být mužského nebo ženského rodu, jednotného nebo množného čísla a musí se vždy shodovat se slovem, ke kterému se vztahují. Ve většině případů stojí přídavné jméno za podstatným jménem, jen v některých případech je to...

Přídavná jména neurčitá

01.08.2013 16:44
  Přídavná jména neurčitá se použivají při indikaci množství nebo kvality. Přídavná jména v italštině jsou mužského, ženského, jednotného nebo množného čísla. Patří sem:   alcuno, alcuna, alcuni, alcune - některý, některá, nějací, nějaké altro, altra, altri, altre -...