Přehledy slovesných časů

Italská slovesa: Konjunktiv trapassata - Trapassato del congiuntivo

01.01.2014 18:43
Konjunktiv trapassata se používá pro vyjádření časové souslednosti při tvoření podmínkových souvětí. Tvoří ho konjunktiv imperfekta + příčestí minulé. Používá se v podmínkovém souvětí 3. typu - podmínka se vztahuje jednoznačně k minulosti a už není možné ji uskutečnit.  Tvoření konjunktiva...

Italská slovesa: Konjunktiv imperfekta - Imperfetto del congiuntivo

01.01.2014 17:41
Konjunktiv imperfekta se používá v podmínkových souvětích, v nepřímé řeči a souskednosti časové.  Vyskytuje se po slovech, výrazech a spojkách, které byly uvedeny pro konjunktiv přítomný, na vyjádření současnosti a předčasnosti v minulosti U podmínkových souvětí: SE + konjunktiv imperfekta...

Italská slovesa: Jednoduchý minulý čas - pasato remoto

19.09.2013 16:36
Passato remoto vyjadřuje ukončený děj, který se stal v minulosti a nemá žádný vztah k přítomnosti. Používá se hlavně v psaném jazyce. Najdete jej v každé knize, která něco vypráví.  Příklad: Bylo to v letech, kdy Manzoni napsal "Snoubence. - Fu in quegli anni che il Manzoni scrisse "I Promessi...

Italská slovesa: Konjunktiv minulý - congiuntivo passato

18.09.2013 17:43
Konjunktiv minulý se v italštině tvoří z přítomného konjunktivu pomocného slovesa AVERE nebo ESSERE a z příčestí minulého. PARLARE abbia parlato abbiamo parlato abbia parlato abbiate parlato abbia parlato abbiano parlato   PARTIRE sia...

Italská slovesa: Congiuntivo presente - konjunktiv přítomný

17.09.2013 15:40
Konjunktiv v italštině je čas, který v čestině nemá obdoby. Obvykle se překládá buď oznamovacím nebo podmiňovacím způsobem. Konjunktiv má čtyři časy: presente (přítomný) passato (minulý) imperfetto (souminulý) trapassato (předminulý) Konjunktiv tvoříme z první osoby jednotného čísla,...

Italská slovesa: Budoucí čas složený - Futuro composto

30.06.2013 21:30
Použití jednoduchého budoucího času v italštině: při dotazu na povrzení: sarai d’accordo con me - budeš se mnou souhlasit při předpovědi: avrai bisogno di - budeš potřebovat, non sarà così facile - nebude to tak jednoduché hypotéza: se avrò i soldi, farò un viaggio - pokud budu mít peníze, pojedu...

Italská slovesa: Budoucí čas - futuro semplice

12.09.2012 20:40
Futuro semplice slouží k vyjádření blízké i vzdálenější budoucnosti. Tvoříme jej tak, že odtrhneme od infinitivu koncové e a přidáme následující koncovky. ó emo ai ete á anno Mluvit -...

Italská slovesa: Předminulý čas - trapassato prossimo

30.08.2012 18:46
Předminulý čas je v italštině tvořen z imperfekta slovesa AVERE nebo ESSERE a příčestí minulého. Často je doprovázen příslovci jako - nikdy, dřív, předtím, vždy, ještě a dalšími. Vyjadřuje minulý děj, vyjádřený před jiným minulým dějem.   avevo parlato avevamo...

Italská slovesa: Imperfektum - Imperfetto

30.08.2012 18:16
Imperfektum nebo-li jednoduchý minulý čas. V češtině mu odpovídají slovesa ve tvaru nedokonavém. Vyjadřuje: stav věcí, kvalitu nebo okolnosti v minulosti děj, který se v minulosti opakoval děj, který v minulosti trval ( jeho trvání není vymezeno) děj, který probíhal současně s...

Italská slovesa: Minulý čas - passato prossimo

19.08.2012 18:46
Minulý čas složený vyjadřuje děj, který se odehrál nedávno a je už ukončen. Vyjadřujeme ho tím pádem v dokonavém vidu - koupil jsem, mluvil jsem... Je tvořen příčestím minulým slovesa významového  (il participio passato) a příslušným tvarem slovesa pomocného (avere,...
1 | 2 >>