Členy

V italštině rozlišujeme člen určitý a neurčitý. Člen neurčitý označuje neznámou věc nebo osobu, o které se hovoří poprvé. Člen určitý označuje věc nebo osobu, o které se již hovořilo. Člen nepoužíváme před jmény osob a měst, před přivlastňovacími zájmeny, která stojí před názvy rodinných příslušníků v jednotném čísle, v nadpisech a číslech.

Mužský rod       Ženský rod    
neurčitý člen určité člen jednotné číslo množné číslo   neurčitý člen určitý člen jednotné číslo množné číslo
un il  i   una la le
uno lo gli   un´ le
un gli        

Člen mužského rodu lo nebo uno předchází podstatná jména, která začínají na s + souhláska nebo z. 

Př. uno studente - lo studente - gli studenti, uno zaino - lo zaino - gli zaini

Italština nemá neurčitý člen v množném čísle. Tam, kde by se člen neurčitý v množném čísle použil, italštině používá člen dělivý nebo přídavné jméno neurčité jako alcuni nebo qualche.